متخصص و فوق تخصصrss
پزشکان و دندانپزشکان

0.00 (0 votes)
3788
توضیحاتدکتر محمدرضا نیکوبخت متخصص اورولوژی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر خلیل اسفندیاری متخصص جراحی عمومی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر حمید اسحاقی متخصص بیماری های کودکان و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند
0.00 (0 votes)
download
توضیحاتخانم دکتر لاله اسلامیان متخصص زنان و زایمان و عضو هیات علمی داشنگاه علوم پزشکی
0.00 (0 votes)
472
توضیحاتدکتر محمد تقی خرسندی متخصص گوش، حلق و بینی ,و عضو هیات علمی دانشگاه تهران
0.00 (0 votes)
People-Doctor-Male-icon
توضیحاتدکتر یداله اسلامی متخصص چشم پزشکی و عضو هیات علمی دانشگاه تهران می باشند.

آگهی های ویژه