فوق تخصص جراحی سر و گردنrss
پزشکان و دندانپزشکان / متخصص و فوق تخصص / متخصص گوش، حلق و بینی

0.00 (0 votes)
472
توضیحاتدکتر محمد تقی خرسندی متخصص گوش، حلق و بینی ,و عضو هیات علمی دانشگاه تهران